FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"नौगाड गाउँपालिकामा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चाल सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९" ७८/७९ 07/03/2022 - 14:40 PDF icon नौगाड गाउँपालिका स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
टुहुरा एवम् अशक्त वालवालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता तथा पालनपोषण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/31/2022 - 10:36 PDF icon टुहुरा एवम् असक्त वालवालिकाका लागि आ.शि. कार्यविधि.pdf
घ बर्ग ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/10/2021 - 15:14 PDF icon घ वर्ग ईजाजत सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.docx_.pdf
नौगाड गाउँपालिका पार्श्वचित्र ७७/७८ 03/28/2021 - 08:48 PDF icon Naugad RM Profile.pdf
नौगाड गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ ७७/७८ 01/05/2021 - 14:23 PDF icon नौगाड गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७६.pdf
नौगाड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 11/25/2019 - 12:37 PDF icon नौगाड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग सम्बन्धि कार्यविधि
नौगाड गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 11:50 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६