FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौगाड गाउँपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 11/09/2022 - 11:52 PDF icon बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७९.pdf
श्रम सहकारी गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 10/20/2022 - 15:32 PDF icon श्रम सहकारी गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ Final.docx_.pdf
नौगाड गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७९/८० 09/06/2022 - 14:54 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७९ (1).pdf
नौगाड गाउँपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/11/2022 - 16:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
नौगाड गाउँपालिका हेभि यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/11/2022 - 15:56 PDF icon स्काईभेटर सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf