FAQs Complain Problems

रोजगारमुलक सेवा

शीर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड सूचना प्रकाशित मिति

शैक्षिक सत्र २०८० को आधारभूत तह पालिका स्तरीय (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

PDF icon Grade 8 Result 2080.pdf 1 month 2 weeks

लेखापरीक्षण सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना

3 months 14 hours

शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

PDF icon सूचना तथा दरखास्त फाराम.pdf 5 months 2 weeks

शिक्षक तथा बालबिकास सहजकर्ता पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

9 months 1 week

मा.वि. (११-१२) तह गणित विषय शिक्षक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon CamScanner 09-11-2022 15.18.pdf 1 year 8 months

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon Add.pdf 1 year 8 months

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।।।

1 year 8 months

बालबिकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon बालविकास सहजकर्ता.pdf 1 year 9 months

शिक्षक पदपूर्तिको पुनः दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon पुन विज्ञापन.pdf 1 year 9 months

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।

PDF icon TSC Local.pdf 1 year 9 months

Pages