FAQs Complain Problems

रोजगारमुलक सेवा

शीर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड सूचना प्रकाशित मिति

शिक्षक तथा बालबिकास सहजकर्ता पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

3 months 3 weeks

मा.वि. (११-१२) तह गणित विषय शिक्षक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon CamScanner 09-11-2022 15.18.pdf 1 year 2 months

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon Add.pdf 1 year 2 months

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।।।

1 year 2 months

बालबिकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon बालविकास सहजकर्ता.pdf 1 year 3 months

शिक्षक पदपूर्तिको पुनः दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।।

PDF icon पुन विज्ञापन.pdf 1 year 3 months

शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।

PDF icon TSC Local.pdf 1 year 3 months

कृषि स्नातक प्राविधिकको दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना ।।।

PDF icon CamScanner 08-22-2022 22.59.pdf 1 year 3 months

शिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2nd Result TSC .pdf 1 year 3 months

शिक्षक पदको प्रथम पत्र सामान्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।

PDF icon New Microsoft Word Document.pdf 1 year 3 months