FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८१/०८२ को लागि न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । ८०।०८१ 02/14/2024 - 16:02 PDF icon rojgar suchi darta.pdf
बैठकमा उपस्थित गराईदिने बारे । ८०।०८१ 02/14/2024 - 11:03 PDF icon बैठकमा उपस्थित गराईदिने बारे ।.pdf
पोषण सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ८०।०८१ 01/30/2024 - 12:07 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (Notice No. NRM/NCB/W/08-2080/081) ८०।०८१ 01/17/2024 - 20:13 PDF icon Notice of River Training new.pdf
आ.व. २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे । ८०।०८१ 01/15/2024 - 20:11 PDF icon LISA 2079-80 final_merged.pdf
नौगाड गाउँपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) डिजाईन गरी पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ८०।०८१ 12/22/2023 - 20:59 PDF icon logo.pdf
जग्गाको कित्ताहरु रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ८०।०८१ 12/13/2023 - 15:27
फार्मेसी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ८०।०८१ 12/05/2023 - 17:23 PDF icon सूचना तथा दरखास्त फाराम.pdf
शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ८०।०८१ 12/05/2023 - 17:19 PDF icon सूचना तथा दरखास्त फाराम.pdf
घुम्ति कोषको अवस्था जानकारी गराईदिने सम्बन्धि सूचना ८०।०८१ 12/05/2023 - 12:47 PDF icon घुम्ति कोष.pdf

Pages