FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०।०८१ 09/21/2023 - 00:13 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ८०।०८१ 09/13/2023 - 21:52 PDF icon result 9999.pdf
प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ८०।०८१ 09/07/2023 - 23:44 PDF icon CCI_000094 (1).pdf
शिक्षक र बालविकास सहजकर्ता पदको दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना ८०।०८१ 09/05/2023 - 14:49
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No. NRM/NCB/W/05-2080-081) ८०।०८१ 09/03/2023 - 20:58 PDF icon Nagu Community Health Building.pdf
दरखास्त फारम ८०।०८१ 08/28/2023 - 17:08 PDF icon दरखास्त फाराम1.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/04-2080/081) ८०।०८१ 08/28/2023 - 17:04 PDF icon Construction of Janhit Mavi 14 Room School Building.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( Notice No.: NRM/NCB/W/03-2080/081) ८०।०८१ 08/28/2023 - 14:51 PDF icon Construction of Ward Office Building Naugad 1.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/02-2080/081) ८०।०८१ 08/27/2023 - 21:47 PDF icon Gadigad Community Health Unit Building Construction.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/01-2080/081) ८०।०८१ 08/27/2023 - 21:44 PDF icon Malikarjun Aa Bi Building Construction.pdf

Pages