FAQs Complain Problems

CCTV Camera जडानका साथै विद्युतीय हाजिरी सुरू

मिति २०७५/०१/०२ गतेदेखि यस नौगाड गाउँपालिकाको कर्यालयमा   CCTV Camera जडान गरिनुका साथै कर्मचारी हाजिरीका लागि विद्युतीय हाजिरी सुरु गरिएको छ ।  

आर्थिक वर्ष: