FAQs Complain Problems

५ दिने जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुकालागी बहुपक्षिय क्षमता अभिव ृद्धि कार्यक्रम

यस गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय होपरीगाडमा मिति २०७५ जेठ २७ गते देखि जेठ ३१ सम्म ५ दिने जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुकालागि ५ दिने क्षमता अभिव ृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

आर्थिक वर्ष: