FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र सम्बन्धमा

८०।०८१ 10/06/2023 - 14:40 PDF icon आशयको सूचना (2).pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/06-2080/081)

८०।०८१ 10/02/2023 - 13:06 PDF icon construction of River Training Works Dhuligada.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No. NRM/NCB/W/05-2080-081)

८०।०८१ 09/03/2023 - 20:58 PDF icon Nagu Community Health Building.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/04-2080/081)

८०।०८१ 08/28/2023 - 17:04 PDF icon Construction of Janhit Mavi 14 Room School Building.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( Notice No.: NRM/NCB/W/03-2080/081)

८०।०८१ 08/28/2023 - 14:51 PDF icon Construction of Ward Office Building Naugad 1.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/02-2080/081)

८०।०८१ 08/27/2023 - 21:47 PDF icon Gadigad Community Health Unit Building Construction.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Notice No.: NRM/NCB/W/01-2080/081)

८०।०८१ 08/27/2023 - 21:44 PDF icon Malikarjun Aa Bi Building Construction.pdf

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 06/02/2023 - 21:46 PDF icon IMG-20230602-WA0000.pdf

सिलबन्दी दरभाउ तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/13/2023 - 16:45

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/07/2023 - 23:54

Pages