FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 06/02/2023 - 21:46 PDF icon IMG-20230602-WA0000.pdf

सिलबन्दी दरभाउ तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/13/2023 - 16:45

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/07/2023 - 23:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/07/2023 - 23:52

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 03/26/2023 - 22:54 PDF icon notice Solar Revised.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 03/10/2023 - 22:18 PDF icon आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 03/05/2023 - 23:43 PDF icon notice Solar system.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 02/24/2023 - 20:27 PDF icon Notice of sanitary pad for ebid.pdf

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) कार्यका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 02/23/2023 - 09:20 PDF icon Notice of IEE.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 12/31/2022 - 20:26 PDF icon CCF12282022.pdf

Pages