FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 04/28/2021 - 15:13 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/02/2021 - 10:04 PDF icon Invitation for bid (3).pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Contract Identification No: NRM/NCB/G/14-077/78

७७/७८ 02/09/2021 - 12:28 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

कोटेशन आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/16/2020 - 12:13 PDF icon CCF10152020.pdf

कोटेशन माग सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/13/2020 - 16:24 PDF icon Notice, BOQ.pdf, PDF icon TOR.pdf, PDF icon form of quotation.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/06/2020 - 16:44 PDF icon 017.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/06/2020 - 16:43 PDF icon 3.pdf

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/08/2020 - 20:54 PDF icon Sukkhola (2).pdf

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/08/2020 - 20:53 PDF icon Jamir1 (1).pdf

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/13/2020 - 08:55 PDF icon टेण्डर नोटिस (विद्युतिकरण १).pdf

Pages