FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा

७९/८० 10/23/2021 - 19:50 PDF icon आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा.pdf

आशय पत्र सम्बन्धमा

७९/८० 08/29/2021 - 12:06 PDF icon आशय पत्र११.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/14/2021 - 12:05 PDF icon बोलपत्र आव्हान(प्रशासकीय भवन).pdf

आशय पत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 06/11/2021 - 21:18 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धमा १.pdf

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/28/2021 - 15:23 PDF icon notice (chipulthan Diversity Park).pdf

आशय पत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 04/28/2021 - 15:13 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/02/2021 - 10:04 PDF icon Invitation for bid (3).pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Contract Identification No: NRM/NCB/G/14-077/78

७७/७८ 02/09/2021 - 12:28 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

कोटेशन आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/16/2020 - 12:13 PDF icon CCF10152020.pdf

कोटेशन माग सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/13/2020 - 16:24 PDF icon Notice, BOQ.pdf, PDF icon TOR.pdf, PDF icon form of quotation.pdf

Pages